Волоконно-оптическая система передачи - реферат

1.Загальні відносини.

1.1 Шифр і назва нормативної дисципліни

Системи техничної експлуатації засобів зв’язку:

Волоконно-оптичні лінії зв’язку

1.2 Загальна черта дисципліни.

Дисципліна “Системи технічної експлуатації засобів зв’язку:

Волоконно-оптичні лінії зв’язку” (СТЕ 33:DJKC) спираючись на курси «Вища математика» забезпечуэ студентыв знаннями, необхідними майбутнім спеціалістам- економістам для роботи з лініями зв Волоконно-оптическая система передачи - реферат’язку.

1.3 Обсяг викладення:

лекцій 36 год.

практичних занять 18 год.

Лабораторних занять 18 год.

Самостійна бота над комплексним завданням 36 год.

Таблиця-1

Шифр

Мозгіння

Зміст мозгіння

Шифр рівня сформованості мозгіння

ФУ-1

ФУ-2

Фундаментальні разуміння

Вміння класифувати направляючи системи

Вміння розраховувати основні параметри лінії передачі

Р

Р

ПВУ-1

Предметно-видові разуміння

Вміння розраховувати основні параметри кабелів і проаналізувати їх придатність

А

ЗФУ-1

Загально-функціональні мозгіння

Знання причинно-наслідкових Волоконно-оптическая система передачи - реферат зв’язків об’єктів в інших спорудах зв’язку та разуміння їх використання для найбільш ефективного функціонування системи в цілому

Т

ВУ-1

ВУ-2

Виовувальні мозгіння.

Мозгіння користуватися довідковою та науково-техничною літературою.

Знання термінології лінійних споруд, разуміння пояснення явшу, черт, місце в данній дисципліні.

А

А

3. Програма з навчальної дисципліни.

3.1 В Волоконно-оптическая система передачи - реферат процесі вивчення дисципліни СТЕЗЗ ВОЛЗ розглядається такий

теоретичний матеріал:

3.1.1 Вступ

Історія створення ліній електрозв’язку. Види ліній зв’язку. Системи

багатоканальної передачі по лініям зв’язку. Принципи організації

міжміського зв’язку по кабельним лініям. Основні вимоги до лінії зв’язку.

Напрямки розвитку кабельної техніки ФУ-1, ВУ-2.

3.1.2 Побудова мереж зв’язку Волоконно-оптическая система передачи - реферат. Принципи побудови. Колдуністральна і внутрішньо зонова мережи. Місцева телефонна мережа. Елементи мережи електрозв’язку: абонентськы термынали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі: повнозв’язана, древовидна, кільцева, сітчата, радіальна, радіально-вузлова, лінійна. Єдина національна система зв’язку України. Відомості про первину та вторину системи електро Волоконно-оптическая система передачи - реферат зв’язку. Ієрархія первинної мережі.

Мережа абонентськіх ліній. ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.3 Конструкції кабелів зв’язку, класифікація кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, черті. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів

ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1.

3.1.4. Повітряні і Волоконно-оптическая система передачи - реферат хвильоводні лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, черта. Профілі повітряних ліній зв’язку.

Хвильоводи. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів.

Особливості хвильоводів круглої форми поперекового перерізу. Боротьба з паразитними хвилями. Позитивні та негативні якості. Місце застхування в системах зв’язку. Порівнення Волоконно-оптическая система передачи - реферат різних направляючих систем і перспективи їх розвитку.

ВУ-1, ФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-2

3.1.5 Електродинаміка направляючих систем.

Електромагнітне поле. Властивості матеріалів та їх електричні черті. Рівняння Максвела. Режими передачі по направляючим системам. Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках. Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих системах. Принцип розрахунку направляючих систем.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ Волоконно-оптическая система передачи - реферат-1, ВУ-2

3.1.6 Теорія передачі по лініям зв’язку. Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку. Рівняння однородного ланцюга Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази. Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Залежність параметрів передачі від частоти і довжини.

ФУ-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.7 Первинні та вторинні Волоконно-оптическая система передачи - реферат параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична сущность параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку.

Коефіцієнт видбиття.

ФУ Волоконно-оптическая система передачи - реферат-2, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.8 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку.

Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний вплив, електричний вплив.

Еквівалентна схема електромагнітного впливу між ланцюгами. Поняття про перехіденьке затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. Залежність перехідних затухань від Волоконно-оптическая система передачи - реферат частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу. Особливості переходу енергії на ближній та дальній кінці.

ФУ-1, ФУ-2, ПФУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.9 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.

Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист від зовнішніх впливів і корозії. Види Волоконно-оптическая система передачи - реферат зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

ФУ-1, ФУ-2, ФУ-3, ВУ-1, ВУ-2

3.1.10 Історія розвитку волоконно-оптичних ліній зв’язку.

Позитивні та негативні якості волоконно-оптичнихсистем передачі. Основні ореділення. Устрій оптичних волокон. Умови розповсюдження оптичних променів Волоконно-оптическая система передачи - реферат. Ступеневі і градієнтні оптичні волокна.

Конструкція оптичного кабеля.

ФУ-1, ВУ-2, ЗФУ-1

3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.

Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні. Власні та додаткові втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за рахунок інфрачервоного випромінювання, втрати за іонах Волоконно-оптическая система передачи - реферат групи ОН.

Мікро і макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат.

Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2.

3.1.12 Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна

схема Волоконно-оптическая система передачи - реферат волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП:

передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні

з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний

потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного

потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів.

ФУ-2, ПДУ-1, ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.13 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості Волоконно-оптическая система передачи - реферат

розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному

оптичному волокні. Ориентировані, оболонкові витікаючи промені. Довжина

встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП:

поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

ЗФУ-1, ВУ Волоконно-оптическая система передачи - реферат-1, ВУ-2

3.1.15 Джерела оптичного випромінювання.

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні свойства.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні свойства фотоприймачів. p-i-n та лавинний Волоконно-оптическая система передачи - реферат фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні свойства.

ЗФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.17 Проектування лінійних споруд зв’язку.

Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування колдуністральної кабельної мережі і каналізації Волоконно-оптическая система передачи - реферат МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.1.18 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва.

Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації.

Установка кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції.

Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв Волоконно-оптическая система передачи - реферат’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.

ПФУ-1, ВУ-1, ВУ-2

3.2 Приблизний перелік практичних занять.

3.2.1 Принципи організації міжміського зв’язку.

3.2.2 Конструкції кабелів зв’язку.

3.2.3 Параметри передачі електричних кабелів.

3.2.4 Параметри впливу між ланцюгами лінії передачі.

3.2.5 Методи зменшення взаємного впливу в кабельних лініях.

3.2.6 Функціональна схема ВОСП і конструкції оптичних кабелів.

3.2.7 Розрахунки затухання оптичного кабеля Волоконно-оптическая система передачи - реферат.

3.2.8 Розрахунки дисперсії оптичного кабеля.

3.2.9 Розрахунки довжини регенераційної дільниці.

3.3 Приблизний перелік лабораторних робіт.

3.3.1 Виміри параметрів кабелів зв’язку на сталому струмі.

3.3.2 Дослідження вхідного та волнового опорів ланцюгів зв’язку.

3.3.3 Дослідження частотної свойства затухання кабелів зв’язку.

3.3.4 Дослідження частотної свойства перехідного затухання між ланцюгами кабелів зв’язку.

3.3.5 Дослідження повітряних ліній Волоконно-оптическая система передачи - реферат зв’язку імпульсним способом.

3.3.6 Дослідження впливу ліній електропередачі на кабелі зв’язку.

3.3.7 Дослідження впливу коррозії на кабелі зв’язку та їх захист.

3.3.8 Симетрування низкочастотних кабелів зв’язку.

3.3.9 Симетрування високочастотнох кабелів зв’язку.

3.4 Приблизна тема комплексних завдань.

3.4.1 Розрахунок первинних та вторинних параметрів кабелів зв’язку.

3.4.2 Проект волоконно-оптичної системи передачі на з Волоконно-оптическая система передачи - реферат’єднальній лінії

Між двома районними АТС.

3.5 Приблизний розподіл годин дисципліни.

Тема Число годин
Лекції Практичні Лаб. Раб

1

2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

3.1.1 Вступ

Історія створення ліній електрозв’язку.

Види ліній зв’язку. Системи

Багатоканальної передачі по лініям зв’язку.

Принципи організації міжміського зв’язку

Вимоги до ліній зв’язку. Напрямки розвитку.

3.1.2 Побудова мереж зв’язку. Елементи мережи Волоконно-оптическая система передачи - реферат електрозв’язку: абонентськы термінали, вузли зв’язку, напрямляючі системи, системи передачі, системи керування мережею. Головні структури мережі. Єдина національна система зв’язку України. Первина та вторина системи електро зв’язку. Побудова міжміської та міської мереж. Мережа абонентськіх ліній. Мережа абонентськіх ліній.

3.1.3 Конструкції кабелів зв’язку, класифікація Волоконно-оптическая система передачи - реферат кабелів зв”язку. Загальна конструкція кабеля зв’язку. Елементи кабелів зв’язку: матеріали, конструкція, черті. Провідникі, ізоляція, типи скручеши, очередець, захисні оболонки, захисні бронепокриття. Марки кабелів

3.1.4 Повітряні і хвильоводні лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості, складові повітряних ліній зв’язку: проволока, арматура. Матеріали, конструкція, черта. Профілі повітряних ліній зв’язку.

Хвильоводи Волоконно-оптическая система передачи - реферат. Призначення, конструкція. Принцип передачі сигналів.

Особливості хвильоводів круглої форми

поперекового перерізу. Боротьба з

паразитними хвилями. Позитивні та

негативні якості. Місце застхування в

системах зв’язку. Порівнення різних

направляючих систем і перспективи їх

розвитку.

3.1.5 Електродинаміка направляючих систем.

Електромагнітне поле. Властивості

матеріалів та їх електричні черті.

Рівняння Максвела. Режими передачі Волоконно-оптическая система передачи - реферат по

направляючим системам. Електромагнітні

процеси в проводніках та діелектриках.

Класи хвиль, що розповиджуються в

направляючих системах. Принцип

розрахунку направляючих систем.

3.1.6 Теорія передачі по лініям зв’язку.

Эквівалентна схема відрізка ланцюга лінії

зв’язку. Рівняння однородного ланцюга

Електричні параметри ланцюга: хвильовий

опір, коефіцієнт розновподження,

коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази.

Одиниці Волоконно-оптическая система передачи - реферат виміру затухання: децібел та

непер. Залежність параметрів передачі від

частоти і довжини.

3.1.7 Первинні та вторинні параметри передачі ланцюгів ліній зв’язку. Процеси, які виникають при розповсюдженні електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюга лінії зв’язку. Фізична сущность параметрів. Залежність первинних параметрів від частоти Волоконно-оптическая система передачи - реферат.Поняття про приватне та робоче затухання ланцюга лінії зв’язку.

Коефіцієнт видбиття.

3.1.8 Взаємний вплив між ланцюгами кабеля

зв’язку.Причини, що створюють взаємній

вплив між ланцюгами зв’язку. Магнітний

вплив, електричний вплив. Еквівалентна

схема електромагнітного впливу між

ланцюгами. Поняття про перехіденьке

затухання. Перехідні затухання на

ближньому, дальньоиу Волоконно-оптическая система передачи - реферат кінцях та захищеність

ланцюгів від взаємного впливу. Залежність

перехідних затухань від частоти та довжини

впливового ланцюга, та ланцюга, що

підкорен впливу. Особливості переходу

енергії на ближній та дальній кінці.

3.1.9 Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.Захист Волоконно-оптическая система передачи - реферат від зовнішніх впливів і корозії. Види зовнішніх впливів. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

3.1.10 Волоконно-оптичних лінії зв’язку.

Позитивні та негативні якості волоконно-

оптичнихсистем передачі. Основні

опреділення. Устрій оптичних волокон.

Умови розповсюдження оптичних променів.

Ступеневі і градієнтні Волоконно-оптическая система передачи - реферат оптичні

волокна.Конструкція оптичного кабеля.

3.1.11 Втрати і дисперсія в оптичному кабелі.

Причини, що приводять до втрат енергії

оптичних сигналів при розповсюдженні по

оптичному волокні. Власні та додаткові

втрати. Коефіцієнт затухання. Релеєвське

розсіяння, втрати в матеріалі, втрати за

рахунок інфрачервоного випромінювання,

втрати за іонах групи ОН.

Мікро і Волоконно-оптическая система передачи - реферат макрозгину , спиральність укладання оптичних волокон в осередець кабеля. Формули розрахунку складових втрат.

Причини появи дисперсії в оптичному волокні. Модова, матеріальна та хвильоводна дисперсії. Порівняння ступеневих і градіентних , оргомодових і багатомодових оптичних волокон.

3.1.12.Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі. Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні Волоконно-оптическая система передачи - реферат оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор. Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу. Побудова ВОСП за допомогою оптичних підсилювачів.

3.1.13 Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні , особливості розповсюдженя оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Ориентировані, оболонкові витікаючи Волоконно-оптическая система передачи - реферат промені. Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

3.1.14 Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

3.1.15 Джерела оптичного випромінювання.

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні діоди, лазерні діоди, основні Волоконно-оптическая система передачи - реферат свойства.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

3.1.16 Приймачі оптичного випромінювання.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні свойства фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні свойства.

3.1.17 Проектування лінійних споруд зв’язку. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії Волоконно-оптическая система передачи - реферат, вибір траси, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування колдуністральної кабельної мережі і каналізації МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

3.1.18 Будівництво і експлуатація лінійних споруд. Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Установка кабелів зв’язку. Устрій вводу Волоконно-оптическая система передачи - реферат кабельних ліній до станції.

Організація експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

4

4

2

2

8

2

2

2

4

4

2

2

2

2

2

8

Перечень літератури.

3.6.1 Гродиль И.И., Верник С.М. Полосы связи. – М. Радио и связь, 1988

3.6.2 Корнейчук В.И. Макаров Т.В. Панфилов И.П. Оптические системі Волоконно-оптическая система передачи - реферат передачи. К.:Техника, 1994.

4.Структурований зміст навчальної дисципліни.

Дисц.,яка забесп.,її шифр

Структур.елементів прогр.дисципліни

Навчальні елементи, їх шифр

Дисципліна, яка забеспечує її шифр

1

2

3

4

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Вища математика

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Основи електротехніки і електроніки

Вступ

Побудова мереж зв’язку.

Конструкції кабелів зв Волоконно-оптическая система передачи - реферат’язку.

Повітряні

І хвильово-дні лінії зв’язку.

Електро динаміка направляючих систем.

Теорія передачі по лініям зв’язку.

Первинні та вторинні параметр передачі ланцюгів ліній зв’язку.

Взаємний вплив між ланцюгами кабеля зв’язку.

Міри по зменшенню взаємного впливу між ланцюгами ліній зв’язку.

Волоконнооптичних лінії зв’язку.

Втрати Волоконно-оптическая система передачи - реферат і дисперсія в оптичному кабелі.

Основні параметри волоконно-оптичних систем передачі.

Розповсюдження оптичних сигналів в оптичному волокні

Апізотропні середовища і компоненти ВОСП.

Джерела оптичного випромінювання.

16 Приймачі оптичного випромінювання.

Проектування лінійних споруд зв’язку.

Будівництво і експлуатація лінійних споруд.

В1.Історія створення ліній електрозв’язку. В2.Види ліній зв’язку.

В Волоконно-оптическая система передачи - реферат3.Системи багатоканальної передачі по лініям зв’язку.

В4.Принципи організації міжміського зв’язку

В5.Вимоги до ліній зв’язку.

В6.Напрямки розвитку.

П1.Елементи мережи електрозв’язку:

П2.Головні структури мережі.

П3.Єдина національна система зв’язку України. П4.Первина та вторина системи електро зв’язку. П5.Побудова міжміської Волоконно-оптическая система передачи - реферат та міської мереж.

П6.Мережа абонентськіх ліній.

К1.Класифікація кабелів зв”язку.

К2.Загальна конструкція кабеля зв’язку.

К3.Марки кабелів зв’язку

П1.Складові повітряних ліній зв’язку.

П2.Профілі повітряних ліній зв’язку.

П3.Позитивні та негативні якості ліній зв’язку.

П4.Хвильоводи. Конструкції.

П5.Особливості хвильоводів круглої Волоконно-оптическая система передачи - реферат форми поперекового перерізу.

П6.Місце застхування в системах зв’язку. П7.Порівнення різних направляючих систем і перспективи їх розвитку.

Е1.Електромагнітне поле. Електричні черті матеріалів.

Е2. Рівняння Максвела.

Е3.Режими передачі по направляючим системам. Е4.Електромагнітні процеси в проводніках та діелектриках.

Е5.Класи хвиль, що розповиджуються в направляючих Волоконно-оптическая система передачи - реферат системах.

Е6.Принцип розрахунку направляючих систем.

Т1.Еквівалентна схема відрізка ланцюга лінії зв’язку.

Т2. Рівняння однородного ланцюга.

Т3.Електричні параметри ланцюга: хвильовий опір, коефіцієнт розновподження, коефіцієнт затухання, коефіцієнт фази.

Т4.Одиниці виміру затухання: децібел та непер. Т5.Залежність параметрів передачі від частоти.

П1.Процеси, які виникають при розповсюдженні Волоконно-оптическая система передачи - реферат електромагнітних хвиль в ланцюгах ліній зв’язку. П2.Активний опір, індуктивність, ємкість, проводність, ізоляції ланцюгів.

П3.Залежність первинних параметрів від довжини і частоти.

П4.Власне і робоче затухання ланцюгів лінії зв’язку.

П5.Коефіцієнт видбиття.

В1.Причини, що створюють взаємній вплив між ланцюгами зв’язку.

В2.Еквівалентна схема електромагнітного Волоконно-оптическая система передачи - реферат впливу між ланцюгами.

В3.Поняття про перехіденьке затухання. Перехідні затухання на ближньому, дальньоиу кінцях та захищеність ланцюгів від взаємного впливу. В4.Залежність перехідних затухань від частоти та довжини впливового ланцюга, та ланцюга, що підкорен впливу.

М1.Схрещування проводів, скручення струмопровідних жил, симетрування кабелів зв’язку.

М2.Захист від зовнішніх впливів Волоконно-оптическая система передачи - реферат і корозії. Види зовнішніх впливів.

М3. Норми на небезпечний та заважаючий вплив. М4.Міри захисту від атмосферної електрики, ліній електропередачі, радіостанцій. Принцип дії блискавководів, розрядників і запобіжників.

В1.Основні ореділення.Позитивні та негативні якості волоконно-оптичних систем передачі. В2.Устрій оптичних волокон.

В3.Умови розповсюдження оптичних променів. Ступеневі Волоконно-оптическая система передачи - реферат і градієнтні оптичні волокна.

В4.Конструкція оптичного кабеля.

В1. Причини, що приводять до втрат енергії оптичних сигналів при розповсюдженні по оптичному волокні.

В2.Складові втрат та формули розрахунку.

В3.Причини, що пріводять до дісперсії

В4.Модова, матеріальна, хвильоводна дисперсії.

В5.Закон складання складових дисперсії.

В6.Порівняння ступеневих, градієнтних,

Одномодових і багатомодових Волоконно-оптическая система передачи - реферат оптичних волокон.

О1. Функціональна схема волоконно-оптичної системи передачі.

О2.Основні компоненти ВОСП: передавальні та приймальні оптикоелектрічні модулі, роз’ємні оптичні з’єднання нероз’ємні оптичні з’єднання, лінійний регенератор.

О3.Енергетичний потенціал, довгина регенераційної дільниці. Діаграма енергетичного потенціалу.

О4.Довгина регенераційної ділянки.

О5.Використання оптичних підсилювачів.

Р1.Розповсюдженя Волоконно-оптическая система передачи - реферат оптичних променів в ступеневому та градієнтному оптичному волокні. Ориентировані, оболонкові витікаючи промені.

Р2.Довжина встановлення рівновагового стану мод. Ефект Гаоса-Хепхена.

Явище апізотропії і його використання для побудови компанентів ВОСП: поляроїди, призми, подільники проміней, фазообертачі, відгалутувачі.

3.1.16

Використання ефекту випромінювання світла при протіканні електричного струму скрізь напівпроводники. Світловипромінюючи діоди, суперлюмінісцентні Волоконно-оптическая система передачи - реферат діоди, лазерні діоди, основні свойства.

Передавальні опто-електронні модулі; склад, призначення, основні параметри, крітерії вибору.

3.1.

Принцип дії напівпровідникових приймачів оптичного випромінювання. Основні свойства фотоприймачів. p-i-n та лавинний фотодіоди.

Приймальні оптикоелектронні модулі. Склад, види, основні свойства.

3.1. Завдання на проектування. Технічний проект. Робочі креслення. Вибір типу лінії, вибір траси Волоконно-оптическая система передачи - реферат, розміщення підсилюючих пунктів. Особливості побудови місцевих телефонних мереж. Вибір місця розміщення районної телефонної станції. Проектування колдуністральної кабельної мережі і каналізації МТМ.

Техніко-економічні обгрунтування проекту.

3.1.18 Органіщзація будівництва. Прокладання підземного кабеля. Прокладання кабеля в кабельної каналізації. Установка кабелів зв’язку. Устрій вводу кабельних ліній до станції.

Організація Волоконно-оптическая система передачи - реферат експлуатаційного обслуговування ліній зв’язку. Технічне утримання лінійних споруд. Охорона кабельних ліній зв’язку. Ремонт і реконструкція. Електричні виміри.


Шифр

Навчального елементу згідно таблиці 2

Категорії, терміни, поняття (українською, російскою та англійською мовами)

І мовні позначення

Означення категорії, терміна, поняття

Джерело

1

2

3

4

5

Е4, Е6

1

Затухання в направляючій системі

Затухание в направляющей системе

Attenuation inguid system

Хвильовий опір

Волновое сопротивление

Characteristic impedance

Коефіцієнт Волоконно-оптическая система передачи - реферат затухання

Коэфициент затухания

Attenuation factor

Коефіцієнт фази

Коэффициент фазы

Phase coefficient

Перехіденьке затухання

Переходное затухание

Crosstalk attenuation

Коефіцієнт відбиття

Коэффициент отражения

Reflection coefficient

2

3

Число, що показує зменшення рівня сигналу на виході напрямляючої системи порівняно зі входом

4

5

Коефіцієнт заломлення

Коэффициент преломления

Refraction index

Мода (тип хвилі)

Мода (тип волны)

Mode

Дісперсія світла

Дисперсия света

Light Dispersion

Енергетичний потенціал

Энергетический потенциал

Energy potential

Волоконно-оптична система передачі

Волоконно-оптическая система передачи

Fiber optical communication system

Обслуговування та експлуатація

Сервис Волоконно-оптическая система передачи - реферат и єксплуатация

Maintance and operation


volshebnoe-vremya-ejzenshtejna.html
volt-ampernaya-harakteristika-i-raznovidnosti-poluprovodnikovih-diodov.html
volt-faradnaya-harakteristika-yavlyaetsya-osnovnoj-dlya.html